Tilbake til toppen

Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp du har gjort i vår nettbutikk, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker å gjøre prosessen med angrerett så smidig som mulig for begge parter, og det er noen forpliktelser som må følges innen for lovens rammer. Informasjon om angrerett sender vi ut til alle våre privatkunder via e-post i sammenheng med hvert kjøp som gjennomføres i vår nettbutikk.

Ta godt vare på originalemballasjen hvis du ønsker å returnere vare. Plomberte varer som er åpnet kan dessverre ikke returneres.

Her følger noen viktige punkter fra angrerettloven som ofte oppklarer misforståelser:

  • Loven sier at kunden skal bære kostnad selv ved retur av vare (§8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med vanlig post, anbefaler vi at kunden sjekker ut posten.no for mer informasjon om retur av større pakker. I de tilfellene en annen fraktmetode er valgt enn vår standard metode bærer kunden selv kostnaden for å dekke denne (§24).
  • Dersom forsegling på et produkt er brutt, kan ikke angreretten gjøres gjeldende etter varens levering. Dette av hensyn til hygiene og helsevern (§22, punkt g).
  • Angreretten må gjøres gjeldende innen 14 dager fra mottatt vareforsendelser (§21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake (§25)
  • Angreretten gir en næringsdrivende rett til å belaste kunde dersom produktene er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon (§25).
  • Angreretten gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan ikke benyttes av næringsdrivende eller andre som handler som ledd i næringsvikrsomhet (§1).

Aktiv handling

For at angreretten skal gjøres gjeldende kreves det en aktiv handling fra kunde på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. På denne måten kan vi raskt og effektivt behandle din sak.

Angreretten kan gjøres gjeldende også før vi har sendt varen fra vårt lager, send oss en melding med ordrenummer og at du ønsker å slette ditt kjøp, og vi sletter din ordre før den behandles.

Du kan utover dette angre kjøpet ditt på følgende måte:

  • Logg inn på “Min side” og søk om angrerett derfra. Du mottar en e-post som bekrefter dette dersom ordren din er innenfor kriteriene for angrerett. Skriv ut denne bekreftelsen og legg den sammen med varen(e) og send tilbake til oppgitt adresse. Merk at du må betale returporto på denne forsendelsen selv.
  • Du kan også skrive ut angrerettsskjema som er sendt deg på e-post eller ligger ved i pakken du mottar. Da returnerer du til oppgitt adresse. Merk at du må betale returporto for denne forsendelsen selv.
  • Du kan ta kontakt med vår kundeservice som vil hjelpe deg å få registrert din angrerett og retur av pakke. Merk at du selv må betale returporto for forsendelsen.

Merk at vi oppfordrer deg til å sende varer tilbake til oss med sporing slik at ikke varene risikerer å bli borte på veien.

Ditt tilgodehavende for kjøpet blir kreditert betalingsmåten du valgte i kjøpsøyeblikket.

Hva skjer dersom du ikke henter ut pakken?

Dersom du ikke foretar deg noe når pakken ankommer utleveringssted, eller du ikke henter ut pakken innen fristen, gir ikke dette oss noen indikasjon på hvorfor pakken ikke er hentet. Du har da som kunde ikke oppfylt kravene i loven for å gjøre angreretten gjeldende. Når forsendelsen kommer tilbake til oss som uavhentet, blir den kreditert i sin helhet og varene tilbakeføres vårt lager.

Vi vil sende egen faktura, alternativt belaste ditt oppgitte betalingsmiddel for porto to veier, samt et gebyr for uavhentet pakke på kr. 250,- for å dekke våre håndteringskostnader.